Актуално

Тримесечен отчет


Заповед за избор на изпълнител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


Заповед за назначаване на комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършване на избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“:


бюджет 2019 (страница 1) | бюджет 2019 (страница 2)

отчет на бюджет 2018 (страница 1) | отчет на бюджет 2018 (страница 2)


Отчети 2018:


По-стари:

БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. НА ДЕТСКА ГРАДИНА №158 „ЗОРА“