Във всички детски градини и ясли на територията на Столична община се преустановява посещението на деца!

Уважаеми родители на децата от ДГ № 1158 „Зора“,

Съгласно Заповед № СОА20 – РД09 – 1485 / 13.03.2020 г. във всички детски градини и ясли на територията на Столична община се преустановява посещението на деца.

Заповедта е в сила от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на СО от Ръководството на ДГ № 158 „Зора“


Още по темата:

Как и защо се налага да говорим с децата за коронавируса?

Възможности за плащане на такса!


Намерете ни на картата: