Контакти

Детска градина №158 Зора

 

Адрес: гр. София, ул. Билянини извори № 6
Телефон за контакт: 02 821 91 85
dg158@abv.bg, info-2206986@edu.mon.bg

 


Намерете ни на картата:

 


Работно време:

Директор: 08.00ч. – 16.30ч. Приемен ден: Вторник

Детските учители І-ва смяна: от 7.00 ч. до 13.30 ч.

Детските учители ІІ-ра смяна: от 12.30 ч. до 19.00 ч.

Регламентирана почивка:

I- ва смяна – 10.30 ч.-10.45 ч.

II-ра смяна – 14.30 ч. до 14.45 ч.

Медицинска сестра на ДЗ: от 7.00 ч. до 15.00 ч.

Медицински сестри в яслена група:

І-ва смяна: от 7.00 ч. до 14.00 ч.

ІІ-ра смяна: от 11.00 ч. до 19.00 ч.

Регламентирана почивка:

І-ва смяна: от 10.30 ч. до 10.45 ч.

ІІ-ра смяна: от 14.30 ч. до 14.45 ч.

Учител по музика работи по график

Логопед работи по график

Пом. Възпитатели: от 7.30 ч. до 16.00 ч.
Регламентирана почивка: от 10.15-10.30 ч. , 14.15-14.30 ч.

Детегледачки от яслена група I-ва смяна: от 7.00 ч. до 15.30 ч.
Детегледачки от яслена група II-ва смяна: от 10.00 ч. до 18.30 ч.

Регламентирана почивка: от 10.15-10.30 ч.// 14.15-14.30 ч.

Кухненски персонал: от 6.30 ч. до 15.00 ч
Регламентирана почивка: от 13.00 ч. до 13.30 ч.

ЗАС: от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Регламентирана почивка: от 13.00 ч. до 13.30 ч.

Общ работник: от 8.00 ч. до 12.00 ч.