Възможности за плащане на такса

УВАЖ А Е М И  Р О Д И Т Е Л И,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомяваме, че предлагаме възможност  за заплащане на месечните такси по банков път за тези от Вас, които не са заплатили и имат желание да направят това.

ОБЩИНСКА БАНКА  АД КЛОН ЛЮЛИН

  • IBAN:BG93SOMB91303143037400,
  • BIC:SOMBBGSF

В платежния документ като основание  за плащане, следва да се посочат: трите имена детето, групата, която посещава  и месеца, за който се плаща  такса. Получател-ДГ№158,,Зора“.  През месец  март се плаща за февруари, а през април се плаща за месец март 2020 г.

За допълнителни въпроси може да се свържете с г-жа Вера Манолова -тел. 0898416165 и да пишете на e-mail: dg158@abv.bg

Таксите по допълнителните  дейности не се превеждат по сметка на градината.

Информираме Ви, че СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ Е УДЪЛЖЕН и в случай, че нямате възможност да заплатите по банков път, може да заплатите дължимите суми в касата на ДГ, когато възстановим дейността си!

БЪДЕТЕ  ЗДРАВИ И ДО СКОРО !!!

От Ръководството на ДГ № 158,,Зора“