По-стари новини (архив)

Актуализирано към май 2022 г.

Даването на смартфон на дете
Бюджет 2022


 

Актуализирано към април 2022 г.

До всички родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна
ДГ 158 Зора – отчет за месец декември 2021


 

Актуализирано към януари 2022 г.

ДГ 158 Зора – отчет за месец декември 2021


Актуализирано към октомври 2021 г.

ДГ 158 Зора – отчет за месец септември 2021
График за ДОД – 2021/22 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ – за спиране на детето при Ковид.docx
ЗАЯВЛЕНИЯ – ОТСЪСТВИЯ

ДГ 158 Зора – Етичен кодекс 2021/2022 г.
ДГ 158 Зора – Годишен план 2022 г.
ДГ 158 Зора – Мерки
ДГ 158 Зора – Програма ранно напускане
ДГ 158 Зора – форми
ДГ 158 Зора – План равни възможности
ДГ 158 Зора – Стратегия за управлиние на риска
ДГ 158 Зора – Правилник за дейността


 

Актуализирано към септември 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

във връзка с откриване на учебната 2021/2022 година от 15.09.2021г. Ви информираме:

• Яслена група набор 2020г. ще бъдат в сградата на ул.“Цар Симеон“ бл.313
• Яслена група набор 2019г.ще бъдат приети в основната сграда на ул.“Билянини извори“ № 6
• ранновъзрастова група с набор 2019г. и 2018г.ще бъдат приети в сградата на ул. „ Илия Кушев“ бл.118

 

Писмо от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година


 

Актуализирано към август 2021 г.

Протокол ДОД – ДГ 158 Зора


 

Актуализирано към юли 2021 г.

ДОД-Английски език – ДГ 158 Зора
ДОД-Модерни танци – ДГ 158 Зора
ДОД-Народни танци – ДГ 158 Зора

ДГ 158 Зора – отчет за месец юни 2021


 

Актуализирано към април 2021 г.

ДГ 158 Зора – отчет за месец март 2021


 

Актуализирано към март 2021 г.

ДГ 158 Зора – Бюджет 2021
ДГ 158 Зора – Годишен план-програма за действие за безопасност на движението по пътищата


 

Актуализирано към октомври 2020 г.

Отчет за бюджета за месец Септември 2020


 

Правилник за дейността на ДГ-158

Контролна дейност на директора

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020 – 2021 г.

СТРАТЕГИЯ за развитието на ДГ-158

Разпределение на формите за педагогическо взаимодействие за 2017 – 2018 г

ГОДИШЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Вътрешни правила-епидемия


 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

опазването и защитата здравето на децата винаги са били водещо начало в работата ни.
В ситуацията на COVID – 19 ние продължаваме с мерките за безопасна и здравословна среда,
позволяваща постепенно възобновяване процеса на педагогическо взаимодействие.
Надяваме се, че това ще даде на родителите увереност и спокойствие, че оставят децата си
на безопасно и сигурно място и в добри ръце.

Необходими документи

Уведомление


 

Протокол за допълнителни дейности

 

Конкурси

ДОД Балет – ДГ 158

ДОД Футбол – ДГ 158

ДОД Приложно изкуство – ДГ 158

ДОД Йога – ДГ 158


Актуализирано към юли 2020г.

Промени във въведените Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01.07.2020 г.

Информираме Ви, че считано от 13.07.2020 г. всяка седмица до четвъртък е необходимо да заявявате към учителите/мед. сестри в групата посещенията на Вашето дете в детската градина за седмицата,
следваща заявлението Ви:

т.е. до 16.07.2020 г. заявявате за 20.07.2020 г. – 24.07.2020 г.;
до 23.07.2020 г. заявявате за 27.07.2020 г. – 31.07.2020 г.;
до 30.07.2020 г. заявявате за 03.08.2020 г. – 07.08.2020 г. и т.н.
до настъпване на следващи промени и/или нареждане.

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Отчет юни 2020 г.


Актуализирано към март 2020г.

Във всички детски градини и ясли на територията на Столична община се преустановява посещението на деца!

Уважаеми родители на децата от ДГ № 1158 „Зора“,

Съгласно Заповед № СОА20 – РД09 – 1485 / 13.03.2020 г. във всички детски градини и ясли на територията на Столична община се преустановява посещението на деца.

Заповедта е в сила от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на СО от Ръководството на ДГ № 158 „Зора“

Още по темата:

Как и защо се налага да говорим с децата за коронавируса?

Възможности за плащане на такса!


Актуализирано към януари 2020г.

Механизъм и алгоритъм за противодействие на тормоза и насилието между децата
План квалификация
План за работа с родителя
План за превенция на аграсията
План за превенция на ранното напускане
Отчет 1
Отчет 2
Отчет 3
Отчет 4
Отчет 5


Актуализирано към ноември 2019г.

План за работа с родителите
План „Равни възможности“
Празничен календар 2019-2020
Програмна система 2019-2020
Разпределение на формите за педагогическо взаимодействие за 2017-2018
Отчет за бюджета – септември 2019


По-стари

Тримесечен отчет


Заповед за избор на изпълнител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


Заповед за назначаване на комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършване на избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“:

 

 


бюджет 2019 (страница 1) | бюджет 2019 (страница 2)

отчет на бюджет 2018 (страница 1) | отчет на бюджет 2018 (страница 2)


Отчети 2018:


БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. НА ДЕТСКА ГРАДИНА №158 „ЗОРА“